Mã HTML

  • Peacelife Việt Nam không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

    Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

  • Sau khi khách hàng chọn thành công sản phẩm cần mua, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất, nhà cung ứng hoặc số điện thoại hỗ trợ để được giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất.

  • Truy nhập trang web Peacelife Việt Nam thực hiện đặt đơn hàng trực tuyến - thời gian phục vụ 24/7.

     Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng.