Trách nhiệm đầu tiên của Công ty CP Peacelife Việt Nam là đem tới các sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất đến với người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc thù. Năm 2014, Peacelife tự hào được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn là 1 trong 60 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. Kết quả này dựa trên các đóng góp của Peacelife đối với các hoạt động nhằm thúc đẩy và đảm bảo y tế tối thiểu, giáo dục tối thiểu của người nghèo và các hộ nghèo. Bên cạnh đó là việc cung cấp miễn phí các sản phẩm hỗ trợ đảm bảo sức khỏe đến cộng đồng.

 

Song song với các trách nhiệm với sức khỏe con người và khách hàng, Peacelife luôn luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đóng thuế đầy đủ, đảm bảo các quyền lợi của người lao động, đảm bảo thân thiện với môi trường đồng thời có chính sách khuyến khích các đối tác cùng tham gia tiến trình xây dựng cộng đồng văn minh để trở thành doanh nghiệp công dân mẫu mực.