Mã HTML

     Văn hóa của Công ty CP Peacelife Việt Nam là nền văn hóa hành xử theo nguyên lý giá trị. Những giá trị này được chúng tôi tôn trọng và thực hành. Các giá trị bao gồm : (1) sự tận tâm, (2) đảm bảo chất lượng và hiệu quả, (3) áp dụng công nghệ tiên tiến, (4) đạo đức, (5) cải thiện cộng đồng và y tế công cộng, (6) công bằng, (7) tôn trọng quyền con người và (8) chuyên nghiệp.

 

 Mỗi cán bộ công nhân viên của Công ty CP Peacelife Việt Nam đều hành xử dựa trên việc tôn trọng các nguyên lý giá trị nói trên. Peacelife lựa chọn các đối tác, khách hàng và nhà cung ứng cũng có giá trị hài hòa với văn hóa của Peacelife để cùng được chia sẻ, hòa hợp và phát triển.

 

Văn hóa lao động và làm việc, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng các quyền bình đẳng của con người và thực hành tốt nguyên lý giá trị dựa trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và công khai giúp tạo lên Văn hóa Peacelife khỏe mạnh

 

 

Admin

  • Chia sẻ