Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân

15:16:00 05/06/2017

Hội thảo có sự tham dự của 300 đại biểu là những chuyên gia kinh tế; đại diện các đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và học giả

 

hoi-thao
 

 

Hoi-thao
 

 

hoi-thao
 

 

hoi-thao