Mã HTML

  • Ứng dụng quản lý dữ liệu, hồ sơ bệnh sử My Health sau bao ngày triển khai chính thức được ra mắt. Thách thức đặt ra cho ngành y tế Việt Nam là rất nhiều, hiểu được điều đó chung ta xây dựng xã hội  Công ty TNHH MTV My Health đã cho ra đời một ứng dụng thông minh giúp người dùng lưu trữ và theo dõi sức khỏe cá nhân một cách khoa học hiệu quả.